Warunki świadczenia usług

OVERVIEW
Ta strona jest obsługiwana przez Andonstar Microscope. Na całej stronie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Andonstar Microscope. Andonstar Microscope oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tutaj podane.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki Użytkowania", "Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad polityki, do których odniesienia znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania przed wejściem na naszą stronę lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostały dodane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom Użytkowania. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny internetowej lub dostęp do niej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na stronie Shopify Inc. Dostarczają nam one platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi dla Ciebie.

Sekcja 1 - WARUNKI SKLEPU ONLINE
Zgadzając się na niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś co najmniej w wieku pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś w wieku pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam swoją zgodę na dopuszczenie do korzystania z tej strony przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.
Nie wolno Ci używać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno Ci naruszać żadnych przepisów prawa w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przekazywać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SECJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyjątkiem informacji dotyczących karty kredytowej), może być przekazywana w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Sekcja 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I CZASOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O BILLINGU I RACHUNKU
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, firma Moneybookers może podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, tak abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z naszą polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy na nie wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony jest całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania i należy upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania.

SECJA 8 - POWIĄZANIA STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osoby trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, PASZYWA I INNE PRZEDSTAWICIELE
Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo pewne konkretne zgłoszenia (np. prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlecie kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany, lub innych materiałów, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzają się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam Państwo przesyłają. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielania odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłaszane uwagi i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

SECJA 10 - INFORMACJE OSOBOWE
Twoje podanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I OMISJE
Sporadycznie na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub w innej powiązanej witrynie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje cenowe, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji lub odświeżenia stosowanej w Serwisie lub na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej, powinny być podejmowane w celu wskazania, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SECJA 12 - UŻYTKOWANIE ZABRONIONE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Użytkowania Serwisu, zabronione jest korzystanie z tej strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, pełzania lub scrapowania; j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Sekcja 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszego serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z naszych usług będą dokładne i wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z usługi jest na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Andonstar Microscope, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność cywilna lub inna, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za jej pośrednictwem, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ZOBOWIĄZANIA
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Andonstar Microscope oraz naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, bez szkody dla jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i obowiązki stron podjęte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Świadczenia Usług są skuteczne do czasu ich wypowiedzenia przez Państwa lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.
Jeśli w naszym wyłącznym osądzie użytkownik nie zastosuje się, lub podejrzewamy, że nie zastosował się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - UMOWA PRZEDSIĘBIORCZA
Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie polityki i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie mogą być interpretowane wbrew stronie sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁASNOŚCI
Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem chińskim.

SECJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUG
Z aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług stanowi akceptację tych zmian.

SECJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres shopify@andonstar.com.